Privacy policy

នៅទីនេះនៅ Live CasinoRank យើងទទួលយកភាពឯកជនដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននៅពេលចូលមើលគេហទំព័រនេះជាការពិចារណាដ៏រឹងមាំ។ ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែដើម្បីការពារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាព និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវក៏ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យើងផងដែរ។

នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងមានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្រ្តដែល Live CasinoRank ប្រើដើម្បីប្រមូល រក្សា ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

អ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលមើល និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Live CasinoRank កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការយល់ព្រមថាពួកគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយថាយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់មិនយល់ព្រមជាមួយព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព។ Live CasinoRank រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាក៏ដោយដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទាំងបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ឬការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាកំពុងទទួលយកការកែប្រែទាំងនេះ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើង។

ខូគីត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូគីគឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់ឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ខូគីមានព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅពេលដែលនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូគីគឺជារឿងធម្មតាណាស់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីរក្សាទុក និងរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចូលគេហទំព័រ និងការប្ដូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រ។ Live CasinoRank ធ្លាប់ប្រើខូគីសម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះ។

សូមអានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើងនៅទីនេះ។

ដើម្បីជួយដល់វិធានការសុវត្ថិភាពរបស់យើង ការដោះស្រាយបញ្ហា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងការវិភាគស្ថិតិ Live CasinoRank ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកប្រើអាចនឹងត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ប្រសិនបើពួកគេចូលមើលគេហទំព័រជាក់លាក់មួយ។ អាសយដ្ឋាន IP មានលេខដែលមានតែមួយគត់សម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ចងចាំតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

សូមជ្រាបថា រាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីបញ្ហានេះ។ ដូច្នេះ វាត្រូវបានណែនាំថា អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹង បំបែក និងគិតឱ្យបានហ្មត់ចត់បំផុតអំពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិត ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។

ត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់នៅលើវេទិកា កន្លែងជជែកកំសាន្ត តំបន់សាធារណៈ ឬផ្ទាំងសារនៃអ៊ីនធឺណិត អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងទទួលបានដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។

លទ្ធផល​នៃ​ការ​នេះ​អាច​ជា​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន ឬ​សារ​ដែល​មិន​បាន​ស្នើសុំ។ Live CasinoRank មិន​អាច​អនុវត្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ភាគី​ទី​បី​បាន​ទេ ដូច្នេះ​ត្រូវ​ចាំ​ថា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដាក់​ព័ត៌មាន​ណា​មួយ​នៅ​លើ​តំបន់​សាធារណៈ​នៃ​គេហទំព័រ​របស់​យើង នោះ​អ្នក​នឹង​មាន​ឱកាស​ដែល​អ្នក​នឹង​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ Live CasinoRank ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មនៅលើការផ្តល់ជូនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នក​ប្រើ​បាន​ផ្តល់​ការយល់ព្រម​ក្នុង​ការ​ទាក់ទង​ពួកគេ​ នោះ​អាច​នឹង​មាន​សារ​ពី​មួយ​ពេល​ទៅ​មួយ​ពេល​សម្រាប់​សេវាកម្ម​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​ពី​យើង។

Live CasinoRank ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសចេញពីការទទួលសារពីទំព័ររបស់យើង។ ឱកាសត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅពេលយើងសួរអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព័ត៌មាន។ អ្នកប្រើប្រាស់មានឱកាសដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ទោះបីជាពួកគេអាចនៅតែទទួលបានសារសំខាន់ៗក៏ដោយ។

សារសំខាន់មួយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែក។ ដើម្បីឈប់ជាវពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ Live CasinoRank ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ការទំនាក់ទំនងដែលបានផ្ញើពីពួកយើងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិត។

វាប្រហែលជាចាំបាច់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកដែលបានជ្រើសរើសនៃគេហទំព័ររបស់យើង ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយចំនួន។ Live CasinoRank អាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចមួយចំនួន រួមទាំងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់វា បង្ហាញវានៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ Live CasinoRank ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ ឬផ្តល់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ។

ភាគីទីបី និងភ្នាក់ងារខាងក្រៅ

នៅ Live CasinoRank យើងនឹងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្តល់ឱ្យយើងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទីបី។ នៅពេលទទួលយកលក្ខខណ្ឌ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមរបស់ពួកគេដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យជាមួយភ្នាក់ងារយោងឥណទាន ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នកទេ។ Live CasinoRank ធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

ដែលជាកន្លែងដែលដៃគូខាងក្រៅ ឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ហើយប្រសិនបើអ្នកលេងចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនេះ ពួកគេគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពបុគ្គលនៃគេហទំព័រទាំងនេះ ដើម្បីធានាថាពួកគេរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ។

Live CasinoRank អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់។ ប្រសិនបើភាគីទីបីអះអាងថាពួកគេបានរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមាន និងអាចផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមហេតុផលចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីប្រសិនបើ Live CasinoRank ត្រូវបានលក់។

សូមចងចាំថាព័ត៌មានទាំងឡាយដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ពួកយើងអាចមានទីតាំងនៅ ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែល Live CasinoRank ឬសាខាផ្សេងទៀត ភ្នាក់ងារ ឬដៃគូសាខាប្រតិបត្តិការ។

ការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រនេះផ្តល់នូវការយល់ព្រមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះពួកយើងក្នុងការផ្ទេរ ឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្ងាយពីចក្រភពអង់គ្លេស។ Live CasinoRank នឹងតែងតែចាត់វិធានការខ្លាំង ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អ រួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកវិទ្យាដែលគួរឱ្យគោរព។

នៅទីនេះនៅ Live CasinoRank យើងមានគោលបំណងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទោះបីជាធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតមិនអាចធានាថាការបញ្ជូនត្រូវបានរក្សាទុកមានសុវត្ថិភាព 100% ក៏ដោយ។ មានន័យ​ថា យើង​មិន​អាច​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ឬ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ណា​មួយ​សម្រាប់​ការ​ឆ្លង​កាត់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​តែ​កំហុស​នៃ​ការ​បញ្ជូន ភាគី​ទី​បី​ទទួល​បាន​ការ​ចូល​ប្រើប្រាស់​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​ដែល​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត ឬ​មូលហេតុ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​យើង​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។

អ្នកក៏មានតួនាទីលេងដែរ។

ក្នុងការធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិត ហើយព័ត៌មាននៅតែមានសុវត្ថិភាព អ្នកប្រើប្រាស់មានតួនាទីក្នុងការលេង។ អ្នកប្រើប្រាស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាលេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេនៅតែមានសុវត្ថិភាព និងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

Live CasinoRank ក៏ផ្តល់នូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព កែតម្រូវ ឬដកចេញផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ យើងរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការកំណត់ថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើសម្រេចចិត្តលុបព័ត៌មាន ពួកគេអាចរកឃើញថាពួកគេមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្ម ឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទៀតទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង គោលការណ៍របស់យើងគឺមិនផ្តល់ការសងប្រាក់វិញទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Live CasinoRank នៅតែអាចរក្សាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឯកសាររបស់យើង ដើម្បីឱ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចប់ជម្លោះ ធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមាន និងដើម្បីធានាថាយើងកំពុងអនុវត្តតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបច្ចេកទេសទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Live CasinoRank.com កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយទទួលយកថាពួកគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយថាយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើណាម្នាក់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ Live CasinoRank.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាក៏ដោយដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទាំងបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ឬការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាកំពុងទទួលយកការកែប្រែទាំងនេះ។

Gambling addictionDisclaimerResponsible gamingPrivacy policyTerms & ConditionsSitemap
DMCA
© livecasinorank-kh.com 2021