ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ជាមួយ Rival

ហ្គេមប្រជែងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ហើយបានបង្កើតហ្គេមល្បែងជាង ១៥០ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូផ្សេងៗគ្នា។ ពួកគេមាននិន្នាការផ្តោតអារម្មណ៍ច្រើនលើរន្ធ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានពង្រីកការអភិវឌ្typesន៍ប្រភេទហ្គេមផ្សេងៗទៀតដូចជា Blackjack, craps និង video poker ។ ពួកគេរឹតត្បិតកាស៊ីណូដែលប្រើកម្មវិធីរបស់ពួកគេចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូច។