ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ជាមួយ Dragonfish (Random Logic)

Dragonfish ត្រូវបានគេស្គាល់ដំបូងថាជាអ្នកផ្តល់កម្មវិធីកាស៊ីណូ Random Logic ។ Dragonfish បានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកលេងអន្តរជាតិតាមរយៈការបង្កើតហ្គេមកាស៊ីណូរបស់ពួកគេ។ ពួកគេកំពុងសម្រេចបាននេះតាមរយៈការផលិតហ្គេមជាភាសាផ្សេងៗនិងរូបិយប័ណ្ណដែលទាក់ទាញអ្នកលេងមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ពួកគេគឺជាផ្នែក B2B នៃម៉ាកសូហ្វវែរ ៨៨៨ ។