ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ជាមួយ 1x2Gaming

1x2Gaming បានស្ថិតនៅក្នុងអាជីវកម្មសូហ្វវែរកាស៊ីណូអស់រយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍មកហើយដោយបានបើកហាងនៅឆ្នាំ ២០០២ ។ ភាសាជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារពិភពលោករបស់ពួកគេ។